Yükleniyor...
EL-SE
İnovasyon

İnovasyon çalışmalarımızı altı bağlam üzerinden değerlendiriyoruz. Bu süreci yönlendirirken altı temel değerimiz çalışmalarımızda bize yol gösterici olmaktadır. Temel değerler, inovasyon sürecinde yeni ürünler ve hizmetler yaratma hedefinin ötesinde bir anlam ifade ediyor. İnovasyonu örgütsel bir öncelik haline getirmek en önemli amacımızdır.

 

Yetenek
(stratejik değer)
Yenilik, daha güçlü ve daha yetenekli organizasyon kurmakla ilgilidir. İnovasyon için kapasite oluşturmak akıllı, stratejik ve disiplinli bir yaklaşım gerektirir.
Kapsayıcılık
(teknolojik değer)
Yenilik, doğası gereği sosyal ve işbirlikçi bir süreçtir, yani herkesin oynayacağı bir rol vardır. Üretim teknolojileri küresel ölçekte belirgin fark yaratır.
Olasılık
(kültürel değer)
Olanaklar, insanın hayal gücünün değerli meyveleridir. İnovasyon, risk ve başarısızlık içermesine rağmen organizasyonlarımız için neyin mümkün olduğunun keşfedilmesini kapsar.
Fırsat
(entelektüel değer)
Tecrübe ve bilginin uygulanmasıyla insan zekâsı, inovasyon fırsatlarını eyleme dönüştürecek şekilde belirler ve şekillendirir.
Sürdürülebilirlik
(finansal değer)
İnovasyon, bizim için sürdürülebilir bir gelecek yaratabilir ve kaynakların tutarlı ve iyi bir şekilde yatırımı yoluyla inovasyon çalışması sürdürülebilir hale getirilmelidir.
Sorumluluk
(liderlik değeri)
Yenilik, öğrenen organizasyonumuzun sağlığı ve refahı için tetikte olması gereken liderler için kritik bir unsurdur.